การสืบทอดตำแหน่ง
หนึ่งในความท้าทาย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่ธุรกิจครอบครัว
สามารถเผชิญได้
3
เจ้าของธุรกิจ
และครอบครัวจำนวนมาก
คิดว่าขั้นตอนดังกล่าว
จะยุ่งยาก เสี่ยง
และเกิดความขัดแย้ง
ความจริงแล้ว
การสืบทอดตำแหน่ง
เป็นช่วงเวลาชี้ขาด
ในชีวิตขององค์กรใด ๆ
ดังนั้น ธุรกิจครอบครัว
หลายแห่งจึงล้มเหลว
เนื่องจากการสืบทอดกิจการ
ที่ไม่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม
หลายครอบครัว
ประสบความสำเร็จโดยไม่ยาก
การเปลี่ยนแปลง
ความเป็นผู้นำ
ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้
มีอะไรที่เหมือนกัน?
การสืบทอดตำแหน่ง
ไม่เคยราบรื่น
และไม่เคยปราศจาก
ความขัดแย้ง
แต่คนที่เกี่ยวข้อง
มองความขัดแย้ง
เป็นเรื่องธรรมชาติ
และไม่ปล่อยให้มันมาขวางทาง
บางครอบครัวทำให้แน่ใจว่า
ผู้นำทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนธุรกิจสามารถปรับตัว
และเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อที่ธุรกิจและครอบครัว
จะสามารถรับมือกับความปั่นป่วน
ลักษณะชั่วคราวเช่นนี้ได้
แทนที่จะต่อสู้
กับความตึงเครียด
และความขัดแย้ง
สิ่งสำคัญกว่า
คือการกำหนดเป้าหมาย
ที่เป็นหนึ่งเดียวและเป็นบวก
สำหรับครอบครัว
เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกครอบครัว
เพื่อปรับปรุงความถี่
และคุณภาพของการสื่อสาร
ตลอดจนเสริมสร้างความยืดหยุ่น
ในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ข้อพิจารณาต่อไป
จะเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจและครอบครัวของคุณ
1.เตรียมผู้นำปัจจุบันและอนาคต
เวลาเป็นสิ่งสำคัญ
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ในผู้นำธุรกิจครอบครัว
คนอายุน้อยมีพลังงานมากกว่า
และพลังงานช่วยให้พวกเขาเรียนรู้
และฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้เร็ว
สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของ CEO คนปัจจุบัน
งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของ CEO จะลดลง
หลังจากทำงานมาประมาณ 10 ปี
เว้นแต่พวกเขาจะตั้งคำถาม
กับโครงสร้างและกลยุทธ์
ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเชิญชวน
ให้วิจารณ์จากภายนอก
โดยทั่วไป ในช่วงปีแรก ๆ
ผลงานของ CEO
มักจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
จากนั้นจะแบนลงก่อนที่จะเริ่มลดลง
[*Miller, 1991; Miller & Shamsie, 2001]
สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก CEO
มักจะลงทุนและลงแรงน้อยลง
เมื่ออยู่กับที่นานขึ้น
2.เตรียมธุรกิจ
หากสามารถหลีกเลี่ยงได้
การสืบทอดตำแหน่ง
ไม่ควรเกิดขึ้น
เมื่อธุรกิจประสบปัญหา
ทางการเงินหรือกฎหมาย
เสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่
หรือประสบกับความวุ่นวายอื่นใด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
การลงทุนที่จำเป็นเกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีการส่งต่อตำแหน่ง
เตรียมสมาชิกครอบครัว
และพนักงานคนอื่น ๆ
CEO ที่ทำงานมาเป็นเวลานาน
มักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพนักงานและทีมผู้นำ
และมักไม่ค่อยให้ข้อเสนอแนะ
อย่างตรงไปตรงมา
หรือแม้แต่ลงโทษการประพฤติมิชอบ
กฎต่าง ๆ จะถูกข้ามไป
เพื่อเคารพในความสัมพันธ์
การสั่นไหวของความสัมพันธ์นี้
อาจทำให้พนักงานที่ทำงานมานาน
และสมาชิกครอบครัวบางส่วน
ไม่อยากทำงานในธุรกิจครอบครัว
3.สิ่งอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา
หากคุณรู้สึกว่าครอบครัว
มีความสามัคคีกันน้อยมาก
#ช่วยทำที่บ้าน ขอแนะนำ
ให้ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ
ครอบครัวที่ไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
หรือครอบครัวที่ให้น้ำหนัก
เป้าหมายส่วนบุคคลเท่ากับ
[หรือสำคัญกว่า]
มากกว่าเป้าหมายร่วมกัน
มักจะพบว่าค่อนข้างยาก
ที่จะหาส่วนร่วมในกระบวนการ
การสืบทอดตำแหน่ง
จำไว้ว่าความขัดแย้ง
เป็นสิ่งที่มาพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ
ดังนั้นอย่าทำลายความขัดแย้ง
มันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเป็น
ช่วยเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัวที่มีอยู่
เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ของครอบครัวในการจัดการ
กับความขัดแย้ง
ความขัดแย้งมีอยู่เสมอ
และจะคงอยู่ตลอดไป
มันเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญ
ของปฏิสัมพันธ์กลุ่มใด ๆ
และทุกกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ครอบครัวต้องกำหนด
ให้เป็นหน้าที่สมาชิกครอบครัว
ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของ
ในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ที่เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกครอบครัว
รู้สึกมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และเหนือสิ่งอื่นใด
เพื่อปรับปรุงในการสื่อสาร
และเสริมสร้างความสามารถ
ของสมาชิกครอบครัว
ในการจัดการกับความขัดแย้ง
การพัฒนาทักษะเหล่านี้
เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่ครอบครัวสามารถมอบ
ให้กับคนรุ่นหลังได้!!!
: อ้างอิง :
* Miller, D. (1991).
Stale in the saddle :
CEO tenure and the match
between organization
and environment.
Management Science,
37, 34–52.
Miller, D. & Shamsie, J. (2001).
Learning across the life cycle :
experimentation and performance
among the Hollywood studio heads.
Strategic Management Journal,
22(8), 725–745.
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#การสืบทอดตำแหน่ง
#การสืบทอดธุรกิจ
#เตรียมผู้นำปัจุบัน
#เตรียมผู้นำอนาคต
#เตรียมผู้นำปัจจุบันและอนาคต
#เตรียมธุรกิจ
#สิ่งอื่นๆที่ต้องพิจารณา
#เรื่องอื่นไที่ต้องพิจารณา
#ความขัดแย้ง
#การเปลี่ยนแปลง
#การสื่อสาร
#การจัดการความขัดแย้ง
: Pictures Resource :
Photo by Brett Jordan on Unsplash
แสดงความคิดเห็นของคุณ...