SABINA กับโจทย์ที่ท้าทายในปี 2566

สร้าง ‘กำไร’ และ ‘ยอดขาย’ ให้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
เป้าหมายของ SABINA ในปีนี้ คือ การสร้างยอดขายและกำไร ให้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทาย แต่ไม่ใช่โจทย์ยากสำหรับคุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) รวมถึงทีมผู้บริหารและพนักงาน SABINA
SABINA เคยสร้างรายได้สูงสุดมาแล้วในปี 2562 โดยในปีนั้นปิดตัวเลขรายได้ที่ 3,295 ล้านบาท ก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 และปี 2564 จนทำให้โลกทั้งโลกแทบจะหยุดหมุน และภาคธุรกิจต่างก็ต้องประคับประคองตัวให้ผ่านจากวิกฤตครั้งนั้นให้ได้
ขณะที่ปี 2565 เป็นปีที่หลายๆ อย่างเริ่มคลี่คลาย แนวโน้มการแพร่ระบาดลดลง ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้น โดย SABINA กลับมาสร้างการเติบโตได้อีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
“ดังนั้น เป้าหมายในปี 2566 ที่เราวางไว้ว่า จะสร้างสถิติสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะทำให้สำเร็จได้” คุณดวงดาวกล่าว
SABINA ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความมั่นใจของผู้บริโภคและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ซึ่งสินค้าของ SABINA อิงกับกำลังซื้อในประเทศเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน SABINA ยังมีแผนออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
“เรายังคงวางเป้าหมายเติบโตในทุกช่องทาง ทั้งช่องทางค้าปลีก (Retail) ผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและซาบีน่าช็อป ช่องทางออนไลน์ (Non Store-Retailing หรือ NSR) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย รวมถึงทีวีช้อปปิ้ง และช่องทางรับจ้างผลิต หรือ OEM ซึ่งลูกค้าหลักอยู่ในสหราชอาณาจักรและยุโรป โดยในทุกช่องทางจะเติบโตเฉลี่ย 10%”
ปัจจุบัน SABINA มีรายได้จากช่องทางขาย 3 ช่องทาง โดยในปีที่ผ่านมา ช่องทางค้าปลีกมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้มากที่สุดโดยอยู่ที่ 65% ของรายได้ ขณะที่ช่องทางออนไลน์อยู่ที่ 25% และช่องทาง OEM อยู่ที่ 10%
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายที่จะรักษาสัดส่วนรายได้จากการทั้ง 3 ช่องทางไว้ และมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตในทุกช่องทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่องทางค้าปลีก ซึ่งได้ผลเชิงบวก จากการผ่อนคลายนโยบายโควิด 19 ของประเทศจีน
และปริมาณของนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับแผนเตรียมรับกับการเติบโต ทั้งในเรื่องปริมาณสินค้า และจุดให้บริการอย่างพร้อมเพียง พร้อมกับวางแผนรองรับการขยายตัวของช่องทางออนไลน์และรับจ้างผลิต เพื่อให้โครงสร้างรายได้มีความยืดหยุ่นและเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกให้งบการเงินโดยรวมของ SABINA แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
แผนงานที่สำคัญในปีนี้ของ SABINA ยังครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีข้างหน้า
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาในระยะยาวและยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้นคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย
แผนงานทั้งหมดนี้ จะสอดรับกับแผนการเติบโตของ SABINA ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญอีกประการ นั่นคือ เป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
  • 5
โฆษณา