สร้าง ‘กำไร’ และ ‘ยอดขาย’ ให้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
เป้าหมายของ SABINA ในปีนี้ คือ การสร้างยอดขายและกำไร ให้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทาย แต่ไม่ใช่โจทย์ยากสำหรับคุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) รวมถึงทีมผู้บริหารและพนักงาน SABINA
SABINA เคยสร้างรายได้สูงสุดมาแล้วในปี 2562 โดยในปีนั้นปิดตัวเลขรายได้ที่ 3,295 ล้านบาท ก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 และปี 2564 จนทำให้โลกทั้งโลกแทบจะหยุดหมุน และภาคธุรกิจต่างก็ต้องประคับประคองตัวให้ผ่านจากวิกฤตครั้งนั้นให้ได้
ขณะที่ปี 2565 เป็นปีที่หลายๆ อย่างเริ่มคลี่คลาย แนวโน้มการแพร่ระบาดลดลง ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้น โดย SABINA กลับมาสร้างการเติบโตได้อีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
“ดังนั้น เป้าหมายในปี 2566 ที่เราวางไว้ว่า จะสร้างสถิติสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะทำให้สำเร็จได้” คุณดวงดาวกล่าว
SABINA ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความมั่นใจของผู้บริโภคและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ซึ่งสินค้าของ SABINA อิงกับกำลังซื้อในประเทศเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน SABINA ยังมีแผนออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
“เรายังคงวางเป้าหมายเติบโตในทุกช่องทาง ทั้งช่องทางค้าปลีก (Retail) ผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและซาบีน่าช็อป ช่องทางออนไลน์ (Non Store-Retailing หรือ NSR) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย รวมถึงทีวีช้อปปิ้ง และช่องทางรับจ้างผลิต หรือ OEM ซึ่งลูกค้าหลักอยู่ในสหราชอาณาจักรและยุโรป โดยในทุกช่องทางจะเติบโตเฉลี่ย 10%”
ปัจจุบัน SABINA มีรายได้จากช่องทางขาย 3 ช่องทาง โดยในปีที่ผ่านมา ช่องทางค้าปลีกมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้มากที่สุดโดยอยู่ที่ 65% ของรายได้ ขณะที่ช่องทางออนไลน์อยู่ที่ 25% และช่องทาง OEM อยู่ที่ 10%
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายที่จะรักษาสัดส่วนรายได้จากการทั้ง 3 ช่องทางไว้ และมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตในทุกช่องทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่องทางค้าปลีก ซึ่งได้ผลเชิงบวก จากการผ่อนคลายนโยบายโควิด 19 ของประเทศจีน
และปริมาณของนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับแผนเตรียมรับกับการเติบโต ทั้งในเรื่องปริมาณสินค้า และจุดให้บริการอย่างพร้อมเพียง พร้อมกับวางแผนรองรับการขยายตัวของช่องทางออนไลน์และรับจ้างผลิต เพื่อให้โครงสร้างรายได้มีความยืดหยุ่นและเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกให้งบการเงินโดยรวมของ SABINA แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
แผนงานที่สำคัญในปีนี้ของ SABINA ยังครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีข้างหน้า
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาในระยะยาวและยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้นคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย
แผนงานทั้งหมดนี้ จะสอดรับกับแผนการเติบโตของ SABINA ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญอีกประการ นั่นคือ เป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
5ถูกใจ
6แชร์
39Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...