28 ม.ค. 2023 เวลา 01:38 • ความคิดเห็น
“ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด” (คำพูดของตัวละครในเกมๆหนึ่ง) …การเสียสละต้องประกอบด้วยปัญญาด้วย ครับ การเสียสละเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่เมื่อเสียสละแล้ว เราต้องเสียสละจริงๆ คือไม่ติดข้องในใจ เมื่อเสียสละด้วยปัญญาแล้ว บุญ ปีติย่อมเกิดแก่เรา เราย่อมได้รับความสุขที่เสียสละให้ผู้อื่นได้มีความสุข ยิ่งเพื่อไม่ให้ผู้อื่นผิดใจกัน ยิ่งมีอานิสงส์มาก เมื่อปัญหาคลี่คลายด้วยการเสียสละ ทุกอย่างจะเบาและมีความสุข สาธุ ครับ🙏🏼🙏🏼🙏🏼
1
โฆษณา