28 ม.ค. 2023 เวลา 12:34 • ความคิดเห็น
ได้ครับ เมื่อเราปฏิบัติสร้างกุศล เราสามารถแผ่กุศลผลบุญ ให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเราคนนั้น ได้เกิดสติ ลดอัตตา เกิดปัญญาเห็นธรรม พลังกุศลบุญนี้จะส่งไปถึงเขา เรื่อยๆ ด้วยการที่เราหมั่นปฏิบัติทุกวัน และจะเห็นผลจริงๆ โดยอ้อม
และโดยตรงก็คือ บุญกุศลเหล่านั้นเกิดที่ตัวเราเต็มๆ ทำให้จิตใจเกิดเมตตา เกิดพลังบุญที่ดี ต่อตัวเขา เราย่อมใจสงบเย็น เราเกิดปัญญา ไม่สร้างพลังลบต่อเขาผู้นั้น มีแต่สร้างพลังบวก คอยช่วยเหลือเขาด้วยปัญญาทุกเมื่อ แล้วทุกอย่างก็จะปรับจูนตัวเขาผู้นั้น แน่นอน อาจจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเขาผู้นั้นและตัวเรา ที่สำคัญคือมันจะสร้างแต่พลังบวกให้เขาไปเรื่อยๆ ไม่สร้างพลังลบขึ้นอีก ครับ
โฆษณา