28 ม.ค. 2023 เวลา 14:26 • ความคิดเห็น
ถ้าเอาแบบ”สันนิษฐาน” ตามทฤษฎีวิวัฒนาการต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ฝรั่ง
สิ่งมีชีวิตต้นกำเนิดสภาพแวดล้อมมีแสงแดด มีน้ำ มีดินอุณหภูมิที่เหมาะกับการเกิดสิ่งมีชีวิต เริ่มจากเกิดเซลล์พืช เซลล์สิ่งชีวิตเซลล์เดียว แบ่งเซลล์ เกิดเป็นสัตว์หลายเซลล์ ประเภทต่างๆ เริ่มมีวิวัฒนาการการจับคู่ (รวมเซลล์) แล้วแบ่งเซลล์(ออกเป็นไข่ ออกเป็นลูก) … สรุปก็คือ เกิดสิ่งมีชีวิตก่อน(ต้นตระกูลของไก่)แล้วทำการรวมเซลล์(จับคู่)แล้วแบ่งเซลล์(ออกไข่) ครับ
โฆษณา