มองความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคตครับ เงินเดือนน้อยกว่านี้ก็ไหวถ้าเรามองประสบการณ์ปัจจุบันเป็นขั้นบันไดไปหาความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
  • 1
โฆษณา