29 ม.ค. 2023 เวลา 09:20 • ความคิดเห็น
การทำให้สังยอมรับ ในความคิดเห็นส่วนตัว มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมเป็นยังไงเพราะสังคมมีหลายประเภทบางคนมองคนแค่ภายนอก บางคนมองที่ภายใน ไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าเก่ง ไม่เก่ง ดี ไม่ดี แต่ถ้าลองคิดในอีกมุมหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าะเกี่ยวกกับสังคม คือ คนไม่เก่งสามารถพัฒนาตนเองได้ คนไม่ดี ในสังคมก็มีที่คนไม่ดีกลับตัวเป็นดี ทั้ง2อย่างเป็นสิ่งที่พัฒนาและปรับตัวได้
โฆษณา