30 ม.ค. 2023 เวลา 00:09 • ความคิดเห็น
ไม่มีผู้ร้ายทำอะไรมาบ้าง​ รู้อะไรมานั้นต้องบันทึกบอกผลของการกรดทำมานั้นผู้ทำนั้นต้องรับผิดชอบตลอดไปแล้วเรารู้แล้วจึงตัดสินใจทำการอะไรจึงต้องบันทึกจดจำรวมเป็นผลงานในการมีชีวิตในชาตินี้
โฆษณา