การทำงานคือการทำตามหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนเรื่องการประเมิน เรามีหัวหน้าที่คอยประเมินผลงาน
บางอย่าง อย่าคิดเยอะ และอย่าคิดเองมากนัก รักและเคารพตัวเองมากๆ การด้อยค่าตัวเอง เป็นเรื่องไม่น่ารักเลย อย่าทำอีก เรามีดีในแบบเรา คนอื่นก็มีดีในแบบเค้า อยู่กับสิ่งดีๆในชีวิตเรา จะดีน้อย,ดีมาก มันก็คือตัวเรา ไม่ได้ไปยืมจมูกใครหายใจครับ 🙂
  • 2
โฆษณา