ประเทศไทยปังไม่หยุดล่าสุด Sony ประกาศข่าวดีย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมาอยู่ไทย
SONY ประกาศย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปสําหรับตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ ยุโรป "ทั้งหมด" มายังประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของกําลังการผลิตทั้งหมดของโซนี่ โดยที่เหลือที่ยังผลิตในประเทศจีน จะผลิตเพื่อขายในตลาดจีนเท่านั้น
49 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา