เคยค่ะ ไม่ค่อยมีงาน มีนานๆ ที พี่ที่ออฟฟิศ ก็แซะเก่ง อยู่ไม่ถึง 3 เดือน ออก เพราะ มันว่างเกิน
  • 1
โฆษณา