ขึ้นอยู่กับงานที่ให้ทำครับ เชื้อความโกงไม่ซื่อสัตย์มีในใจของมนุษย์ทุกคน มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และพื้นฐานจิตใจของแต่ละคน แต่เราสามารถบริหารจัดการได้ถ้ามีระบบการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ในขณะที่งานบางงานต้องใช้ความอดทนกล้าหาญเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน อาจจะไม่ต้องฉลาดมากแต่ใจสู้ ใช้คนประเภทนี้ต้องซื้อใจ
โฆษณา