ต้องฝึกด้านพลังงานให้มากๆ เดี๋ยว เก่งคนเอง
  • 1
โฆษณา