31 ม.ค. 2023 เวลา 03:50 • ธุรกิจ

รายการ “SMART SMEs”

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566
ช่วงที่ 1 : รายงานข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวัน
ช่วงที่ 2 : “FleXARs ฟิล์มป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต”
FleXARs เป็นฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีผลิตฟิล์มขั้นสูง ที่มีสมบัติน้ำและน้ำมันไม่เกาะ รวมถึงป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิววัสดุต่างๆได้ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ดร.นิธิ อัตถิ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
Website : ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) (http://tmec.nectec.or.th)
Facebook : พิมพ์คำว่า " NECTEC NSTDA "
ช่วงที่ 3 : แนะนำเคล็ดลับแนวคิดดีๆในการทำธุรกิจ... เกร็ดความรู้ด้านการทำธุรกิจ
#Smesmedee #samapornChukit #สมาพร ชูกิจ #SMARTSMEs #NECTEC NSTDA #NECTEC
โฆษณา