ไม่เห็นด้วยนะครับ เศรษฐกิจดีมันอาจส่งผลให้ใครหลายคนๆ มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น.
แต่ถ้ารวยฐานะการเงินดี การอาจจะใช้เงินได้ในตอนที่ทั้งเศรษฐกินดีและทั้งไม่ดี
1 ถูกใจ
105 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา