รายละเอียดงบประมาณปี 2566 หลังครม.มีมติเห็นชอบวงเงินกว่า 3.18 ล้านล้านบาท กระทรวงขนาดไหนได้เงินอู้ฟู่มากที่สุด
สำหรับโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ครม.อนุมัติครั้งนี้ มีวงเงินรวม 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.74%
1 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับจัดสรรงบทั้งสิ้น 325,900 ล้านบาท ลดลง 1.4% จากปีที่แล้วที่ได้รับงบทั้งหมด 330,426 ล้านบาท
2 กระทรวงมหาดไทย
ได้รับทั้งหมด 325,578 ล้านบาท ได้รับเพิ่ม 3.2% จากปี 2565 งบเดิมปีที่แล้ว 315,513 ล้านบาท
3 กระทรวงการคลัง
ได้รับจัดสรรจำนวน 285,230 ล้านบาท โดยเพิ่มจากปี 2565 ขึ้นมาอีก 4.1% จากงบปีที่แล้ว 273,602 ล้านบาท
4 กระทรวงกลาโหม
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 197,292 ล้านบาท ลดลง 2.2% จากปี 2565 ที่ได้รับ 201,666 ล้านบาท
5 กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับงบ 156,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.5% จากเดิมที่ได้รับ 154,029 ล้านบาท
1 ถูกใจ
4 แชร์
322 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...