คุณคิดว่า"เงิน"ทำให้คนเปลี่ยนไปไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
แค่ คิดถึงมัน มันก็เปลี่ยนแล้ว
สมมติ คุณทำโปรเจคท์
แล้วนายทุน จะเพิ่มbudget บางตัวให้
คุณก็ต้องคิดไปอีกรูปหนึ่งเตรียมแล้ว
แต่ถ้าลองเงินนั้นจะเป็นของคุณ
เขาให้ค่าแรงอัตราก้าวหน้า
คุณก็คิดและเปลี่ยนแปลง
มันขึ้นกับ ปัจจัยหลายๆอย่างด้วย
แต่คิดถึง มันก็เปลี่ยน
ปฏิบัติเป็นอีกเรื่อง ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย
อย่า fake กัน เลย
แม้แต่ตัวเอง
พูด ใครจะรู้ ว่า ทำจริง
ทุกวันนี้
เงินใช้กำหนด
สิ่งของ กฎเกณฑ์
ถ้าต้องรับผิดชอบ และมีภาระ
ไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทอง
หาเงินตั้งแต่เด็กเลี้ยงชีพ
ต่อสู้ในการแข่งขันต่างๆ
ไม่ว่าเรียนหรือ ใช้ชีวิต
โดยไม่มีใครจ่ายให้
ยากนะ
ไม่คิด
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา