3 ก.พ. 2023 เวลา 01:14 • ความคิดเห็น
1 มาหน้าเศร้าเล่าความเท็จ(โกหก) บ่อยและวันนี้
2 ไม่ซื่อสัตย์ > ? ครั้ง
3 ชอบสัญญาแต่รักษาไม่ได้ >?ครั้ง
โฆษณา