หาข้อมูลในเรื่องที่จะพูดให้แน่แน่นค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจ
  • 2
โฆษณา