5 ก.พ. 2023 เวลา 03:06 • ความคิดเห็น
นี่เป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากค่ะ เรามองว่า เรื่องแบบเนี้ยะเราต้อง”ห้ามคิดเยอะ”
ถ้าสิ่งที่เราทำมันอยู่ในมารยาทไม่ได้ผิดกาละเทศะ คิดอะไรได้ อยากพูด อยากทำอะไร ก็ทำโลด อย่าคิดเยอะ
โฆษณา