เคยอ่าน เนื้อหาประมาณว่า ได้มีการจัดให้วิ่งแข่งขัน กติกามีอยู่ว่าใครมีในหัวข้อที่กำหนด เช่น มีบ้าน มีรถ ในแต่ละข้อที่มีก็จะได้ก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว บทสรุปของการแข่งขันนี้บางคนไม่ต้องออกแรงก็มองเห็นเส้นชัยแลัวแต่บางคนทำได้เพียงอยู่กับที่และต้องออกแรงอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าเส้นชัย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะมองให้เป็นบวกหรือเป็นลบ
  • 2
โฆษณา