แนวโน้มภาคท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจให้บริการคมนาคมขนส่ง Grab รายงานตัวเลขการใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึง สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส เตรียมพร้อมการเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่ไทย กรุงโดฮา ภูเก็ต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้
ตัวเลขจากปัจจัยตลาดท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากตัวเลขของกลุ่มธุรกิจให้บริการคมนาคมขนส่ง บริษัท Grab ประเทศไทย ได้รายงานตัวเลขผู้ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ในกลุ่มชาวต่างชาติช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 45
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และยังเผยผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเป็นที่นิยมในอันดับ 1 ใน 3 ประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากไปมากที่สุด ซึ่งอีก 2 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แก่ สายการบินระดับโลก กาตาร์ แอร์เวย์ส เตรียมเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงโดฮา-ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อีก 3 เที่ยวบินต่อวัน รวมกับของเดิมระหว่างกรุงโดฮา-กรุงเทพฯ อีก 4 เที่ยวบินต่อวัน จึงทำให้มีเที่ยวบินสู่ประเทศไทยรวม 7 เที่ยวบินต่อวัน สะท้อนให้เห็นว่าไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมจากทั่วโลก-IQ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...