ไม่เสมอไป ขึ้นอยู่กับการจัดตั้งตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ สมมติ...
GM ที่บริหารคนแค่ 5 คน เงินเดือน 35,000
กับ GM ที่บริหารคน 5,000 คน เงินเดือน 500,000
...ถูกที่เรียก GM เหมือนกัน แต่การบริหารจัดการ และหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน อาจจะมีเหมือนกันบ้าง
แต่ความรับผิดชอบและทักษะที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน ส่งผลถึงรายได้ก็ย่อมแตกต่างกัน
(อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะ ใครจะคิดเห็นเหมือนหรือต่าง ผมไม่ก้าวล่วงนะครับ)
โฆษณา