คนไทยเก่งเรื่องอาหารการกินและวัฒนธรรม การดูแลเทคแคร์คนอื่น ประเทศไทยควรสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเช่นเดิม แต่ควรปรับปรุงให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจ
  • 5
โฆษณา