ทุกอย่างแหละครับยิ่งให้ยิ่งเยอะเช่นเงินเราให้ไปรายจ่ายยิ่งเยอะ ความไม่เป็นมิตรยิ่งให้ศัตรูยิ่งเยอะ ความเป็นเพื่อนยิ่งให้เพื่อนยิ่งเยอะ อยู่ที่ว่ามันจะเป็นสิ่งไหนเท่านั้นเอง
56 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา