7 ก.พ. 2023 เวลา 15:09 • ปรัชญา

ชีวิตการทำงานของเราๆทุกคน "ย่อมเบื่อหน่าย"

และมักตั้งคำถามซ้ำๆบางอย่างกับตัวเองอยู่เสมอ
ความจริงแล้วเป้าหมายในชีวิตคนเราๆนั้นต่างกัน
แต่มักเอาความรวยดีมีจนมาเป็นตัวชี้วัดการทำงาน
หาใช่ "ความสุข" จนทำให้เพรี่ยงพล้ำต่อโชคชะตา
และสุดท้ายกลับไม่มองเห็นตัวเองว่าบกพร่องอะไร
จะมองเห็นก็แต่ความเห็นแก่ตัวของเพื่อนร่วมงาน
ฉะนั้น..จงระแรงระวังใจตนเองหากมีคำถามจงเร่งรีบ
หา passion ในการทำงานและชีวิตให้ได้ภายในวันนั้น
แล้วคุณจะพบความสุขในการทำงานเหมือนกับผม
#ขอให้ทุกคนโชคดี.
.
.
เขียน : สาสนวิญฺญู
โฆษณา