จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2023 ที่มีแต่ความไม่แน่นอน
ทั้งเรื่องเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง, สงครามรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อ
และอื่นๆ อีกมายมาย
แน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้ว่าจุดต่ำสุดของตลาดจะอยู่ที่ไหน
ดังนั้นถ้าใครที่ไม่อยากพลาดการลงทุนเมื่อตลาดฟื้นตัว
ต้องลองมาดูกองทุนหุ้นโลกผันผวนต่ำ ES-LOVE ที่เนยสรุปมาฝากกันค่ะ
Link รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3HOvpQP
คลิปวิดีโอ : https://bit.ly/3ROf9UE
1
1. กองทุน ES-LOVE มีนโยบายยังไงบ้าง
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ
กองทุน Eastspring Investment Global Low Volatility Equity Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C Acc USD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80% ในรอบบัญชี
ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งจากการเติบโตของเงินทุนและรายได้ ให้เทียบเท่าตลาดตราสารทุนทั่วโลก แต่มีความผันผวนที่ต่ำค่ะ
มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก และคัดเลือกหลักทรัพย์ประมาณ 250-350 เข้าพอร์ตลงทุน ด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Strategy) โดยตั้งต้นจากหุ้นทั่วโลกที่มากถึง 15,000 ตัว
และมีทีมผู้จัดการกองทุนจาก Eastspring ที่มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาและลงทุนแบบ Quantitative Strategy อย่างยาวนานกว่า 16 ปี รวมถึงมี Track Record ที่โดดเด่นและมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวม 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล วันที่ 31 ต.ค. 2565)
2. กองทุนนี้เหมาะกับใคร
คนที่อยากกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน
ด้วยหุ้นโลกที่มีความผันผวนต่ำ ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
หุ้นในกลุ่มของ Minimum Volatility ปรับตัวลดลงน้อยในช่วงสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี แต่สามารถ Rebound ได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจดี
ทำให้เราไม่พลาดโอกาสในการลงทุนเมื่อตลาดเกิดกลับตัวค่ะ
(ที่มา : Morningstar วันที่ 31 ต.ค. 2565)
3. ได้ผลตอบแทนยังไง
กองทุนที่เนยสรุปมาให้ทั้งหมดนี้จะไม่จ่ายเงินปันผลนะคะ
แต่จะให้ผลตอบแทนเป็นส่วนต่างของ NAV ค่ะ
4. ซื้อกองทุนนี้ได้ที่ไหน
จะเปิดให้ IPO วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ขอรับหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
www.eastspring.co.th หรือ โทร 1725
- ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. รายละเอียดอื่นๆ
- ความเสี่ยงของกองทุนคือระดับ 6 จาก 8
- มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1.50% (เรียกเก็บจริง 1.50%)
พิเศษช่วง IPO ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end fee) เหลือ 1% ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ก.พ. 66
- มีค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% (เรียกเก็บจริง 1.07%)
- รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+5)
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
2 ถูกใจ
1 แชร์
641 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา