11 ก.พ. 2023 เวลา 07:00 • ความงาม

📍แนะนำเทคนิคดูแลหลุมสิวขอบชัด Boxcar Scar

วอย่างการรักษาหลุมสิวขอบชัด Boxcar Scar + แอ่งกว้าง Rolling Scar ด้วย MultiMode Discovery Picosecond Laser https://youtu.be/Jq1ivM1Taag
👨‍⚕️หลุมสิวขอบชัด Boxcar scar เป็นหลุมสิวที่มีความยากถึงยากมากในการรักษาครับ*
•หมอใช้การรักษา Deep Boxcar Scar ที่เป็นลึกและมีพังผืดหนาซึ่งรักษายาก หมอใช้เทคนิคดูแลด้วย เลเซอร์ MultiMode Discovery Picosecond Laser + การตัดพังผืด Multilevel Field Cannula Subcision +
*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับ
**จากลักษณะแผลเป็นพังผืดหลุมสิวหมอพัฒนาเทคนิคการดูแลสำหรับหลุมสิวชนิด Boxcar Scar โดยเฉพาะที่มีขอบหนาชัดครับ
🔬Boxcar Scar เป็นรอยแผลเป็นหลุมจากสิวที่มี ความกว้างปากหลุม และก้นหลุมเท่ากัน ขอบชัดเจน แบ่งเป็น
•ชนิดตื้น shallow scar ความลึกของหลุม 0.1 - 0.5 mm
•ชนิดลึก deep scar ความลึกของหลุมมากกว่า 0.5 mm ซึ่งเป็นชนิดที่รักษายากครับ https://bit.ly/3JuPsUV
•บางครั้งหลุมสิว Boxcar จะมีขนาดใหญ่และยาวเป็นเส้น Linear Scar ซึ่งจะทำให้ดูเด่นชัดและรักษายากยิ่งขึ้นไปอีกครับ
🧬ลักษณะจะมีพังผืด Fibrosis จากกล้องขยายพิเศษ Dermoscopy จะเป็นเส้นใยสีขาวที่ขอบหลุมสิวและในแผลเป็น
•ขอบหลุมสิวที่เห็นขอบชัดและมีความแข็งหนาจากเป็นพังผืด Fibrosis การดูแลรักษาให้ได้ผลต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันเช่น Picosecond Laser, InfiniRF Microneedle, + Deep Focused Ablative (DFA) Laser, Cannula Subcision หรือ TCA CROSS หรือ TCA Paint ครับ
👨‍⚕️ส่วนมากแผลเป็นหลุมสิวมักมีหลายชนิดรวมกันดังนั้นการวางแผนการรักษาและการใช้หลายเทคนิคการรักษาร่วมกัน Multimodality Acne Scar Treatment จะทำให้ได้ผลการรักษาดีที่สุดครับ https://youtu.be/spoaUiNfltw
#รักษาหลุมสิว #discoverypicoหมอรุจ #discoverypicolaser#Discoverypicosecondlaser #PicosecondLaser #Linearscar #BoxcarScar #หลุมสิวแบบกล่อง #หลุมสิวขอบชัด #เลเซอร์รักษาหลุมสิว #Rollingscar #ตัดพังผืดหลุมสิว #Subcisionหลุมสิว #acnescarremoval #acnescartreatment #deepfocusablativelaser#Radiofrequency #InfiniRFMicroneedle #TCACROSS #drsuparuj #demedclinic
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา