ความคิดเกินจากการสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เด็กค่ะ ว่าเจอเหตุการณ์นี้จะทำยังไง ทำให้สังคมที่เด็กคนนึงเติบโตมาแตกต่างกันนิสัยของแต่ละคนการตัดสินใจของแต่ละคนถึงแตกต่างกันตามไปด้วยค่ะ
112 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา