13 ก.พ. 2023 เวลา 02:41 • ความคิดเห็น
1. กรมการค้าภายใน โดยสำนักจัดระบบราคาสินค้าและปริมาณสินค้า มีการออกกฎให้ผู้ค้าต้องปฏิบัติตามกม.โดยจะมีการกำหนดเป็นช่วงเศษสตางค์
2. หลักการคือ 25 สตางค์ และ 50 สตางค์ ห้ามมิให้มีการปัดเศษ (เนื่องจากในระบบเหรียญกษาปณ์ของไทยมี 25 และ 50 สตางค์นั่นเอง ไม่อย่างนั้น รัฐจะผลิตมาเพื่ออะไร!! ผู้ค้ามีหน้าที่เตรียม!!) ผู้พบเห็นร้องเรียนจะได้รับแบ่งปันเงินรางวัลจากเบี้ยปรับผู้ค้า
1
3. ช่วงเศษสตางค์ ที่นอกเหนือจากข้อ 2 ให้ปัดขึ้นหรือปัดลง เข้าสู่หลักที่ 25 สตางค์ และ/หรือ 50 สตางค์ อาทิเช่น หากเศษเป็น 38-49 สตางค์ สามารถปัดเศษขึ้นเป็น 50 สตางค์ หรือ หากเศษเป็น 51-62 สตางค์ ให้ปัดเศษลงไปอยู่ที่ 50 สตางค์ ใช้หลักคณิตศาสตร์ปัดเศษ!!
โปรดอย่าใช้อารมณ์และดราม่า
ในการตัดสินใจเรื่องใดๆ
รู้กม.ไว้มีแต่ได้ไม่มีเสีย
เราเป็นหนึ่งในผู้ค้า
ที่อุตส่าห์ปฏิบัติตามกม. 100%
พบเห็นผํูค้า (ตัวใหญ่ๆ) เอารัดเอาเปรียบ
แจ้งหน่วยงาน รับเงินรางวัลกันได้ฟรีๆค่ะ
(อย่าดราม่าว่าขี้อาย/ขี้ตืด/ขี้งก
เราต้องไม่ยอม!!..นะคะที่รัก)
Chen Eing
โฆษณา