13 ก.พ. 2023 เวลา 12:06 • การศึกษา
คนเราเกิดทาก็เริ่มเรียนแล้วครับ..เรียนทุกอย่างจากพ่อ-แม่ โตขึ้นมาก็เรียนจากครูบาอาจารยืความต้องการของการเรียนคือต้องการรู้พอมีความรู้ก็จะมีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนพึงมีก็คือปัจจัย 4.ที่ใช้ในการดำรงชีวิต(Basic Minimum Needs)
-ต้องการเงิน
-ต้องการความสะดวก-ความมั่นคงในชีวิต
-ต้องการบ้าน-รถ-ที่ดิน-ทรัพย์สิน
-ต้องการ การยอมรับและอำนาจทางสังคม-ต้องการชื่อเสียง
และอีกมากมายที่อยากได้
เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
โฆษณา