#ถึงทุกคน...

โลกใบนี้ สอนให้เราปรับตัว
อะไรที่เคยมีก็ใช่ว่าจะต้องมีตลอดไป
ในการใช้ชีวิตแม้จะเจอปัญหาต่างๆมากมาย
อย่าน้อยใจในโชคชะตา ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์
อย่างน้อยมันก็คือการเติบโต
จงเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาด
อย่าจมปรักกับความสำเร็จของตัวเอง
"พยายามขอโทษให้น้อยลงแก้ไขตัวเองให้มากขึ้น"
ชีวิตต้องเดินต่อไป ท้องฟ้าไม่ได้สดใสทุกวัน
ก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้แย่ทุกวันเช่นกัน
เพราะวันพรุ่งนี้คือโอกาสใหม่ของเราทุกคน.
  • 1
โฆษณา