ทุมมังกุ (น.) คนเก้อ-ยาก (แก้ยาก), คนหน้าด้านไม่รู้จักอาย
เช่นนั้นแล้ว พระสงฆ์ที่ผิดศีลและตกเป็นข่าวฉาวรายวันก็เรียกได้ว่าเป็น ภิกษุทุมมังกุ
พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เห็นว่า ภิกษุทุมมังกุมีมาช้านานแล้ว เพียงแต่ปัจจุบันปรากฏหลักฐานทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลให้สาธุชนได้ติฉินนินทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีพระสงฆ์ที่รับ ‘กิจนิมนต์ 18+’ เที่ยวไปฉันปาท่องโก๋ ฉันผัดไทย หรือฉันบวบของญาติโยม จนสร้างภาพลักษณ์เชิงลบแก่วงการสงฆ์ทั้งองค์กร
“คนเหล่านี้เป็นพวกที่ไร้ยางอาย ไม่มีหิริโอตัปปะ ไม่อายชั่วกลัวบาป ไม่มีมารดาแห่งศีลธรรม พระวินัยจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะพระสงฆ์มีหิริโอตัปปะ มียางอาย มีความเกรงกลัวบาป อายชั่วกลัวบาปอย่างล้นปรี่หัวใจ และมีวินัยเคร่งครัด ปฏิบัติดี เป็นสุปฏิปันโน เป็นพระเนื้อนาบุญ ไม่ใช่เนื้อนรก
“ยังไงๆ พวกน้องท่านทั้งหลายที่บวชทีหลังหรือบวชเก่าก็ตาม อย่าให้ถึงขั้นกระอักเลือดเลย ขอให้ได้ปิติว่า ไม่ถูกสังคมหรือโลกโซเชียลเอามาขย่ม ขยำ ขยี้ ให้อายญาติ อายเพื่อนอายฝูง แล้วก็อายแก่ศาสนาอื่นๆ ซึ่งเขาไม่ค่อยมีเรื่อง ถ้าเราอายเป็นก็ดี ถ้าหน้าด้าน อายไม่เป็น ก็จะก่อกรรมทำเวรไปเรื่อยๆ”
2 ถูกใจ
246 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา