14 ก.พ. 2023 เวลา 04:44 • การศึกษา
เรียนต่อ แต่คงไม่เรียนหนัก เกินกำลัง จนร่างกายพัง และรู้จักอ้อนขอเงินที่บ้านให้มากกว่านี้เพื่อบำรุงร่างกาย และเยียวยาจิตใจ จะได้มีแรงเพื่อหาเงิน
โฆษณา