เรียนค่ะ
ทุกเป้าหมายต้องเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว แล้วเอามาปรับเพื่อสิ่งที่เราต้องการ
ไม่มีใครทำอะไรได้เองโดยไม่ได้เรียนรู้นะคะ
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา