ไม่เรียนครับ ออกมาหาสิ่งที่ทำได้ดี แล้วมุ่งไปโดยศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่หาได้ ถ้าคุณรู้ว่าต้องการอะไร คุณจะรู้สึกเสียดายเวลาที่เรียนไปเปล่า ๆ
24 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา