จับตาดู หูฟังกฏอะไรที่ กลต มีปรับ มีเปลี่ยน มีที่มาที่ไปอย่างไร

สามารถอธิบายได้หรือไม่ มีผลดีต่อใครบ้าง คนส่วนมากหรือคนกลุ่มน้อยผู้มีอำนาจ ต้องติดตาม
ใครคือผู้อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน แก้ไข
โฆษณา