14 ก.พ. 2023 เวลา 07:18
🐍🦎🦕🐸🚀🛸💉👅💊😷☠️💀👽🌡️😇🌎🌈🔥💥😈🌕🌑🌓🌔🌒☎️📱
World Update
world.update
บทวิเคราะห์ วิจารณ์ ข่าวสารรอบโลก ในมุมมองที่แตกต่างออกไป
โฆษณา