ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่แต่งงานแล้ว ล้วนแต่มีความสุข-ความทุกข์ที่ไม่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้ชีวิต
มากกว่าจะเป็นประเด็นเรื่องโสดหรือแต่งงานครับ
คนโสดอาจจะมีเรื่องความเหงาจากการที่ไม่มีคู่ชีวิตไว้พูดคุยหรือปรึกษาหารือ ไม่มีบุตรที่มีความรู้สึกผูกพันเช่นเดียวกับคนที่แต่งงานแล้ว
แต่ในอีกมิติหนึ่ง การไม่มีคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ก็จะทำให้มีความอิสระ ทำอะไรได้ตามใจชอบ โดยที่ไม่ต้องระมัดระวังความรู้สึกอีกฝ่ายว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ว่างหรือไม่ว่าง
แล้วเช่นเดียวกัน การที่ไม่มีบุตร ก็ทำให้ไม่มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดู ไปรับไปส่ง ที่สำคัญคือมีความห่วงกังวลอยู่ตลอดเวลาว่า บุตรของตนจะเติบโตมาเป็นคนดีคนเก่งหรือไม่
ส่วนคนที่แต่งงานแล้ว ก็จะมีข้อดีและข้อด้อย
ตรงกันข้ามกับคนโสดดังกล่าวแล้วข้างต้น
13 ถูกใจ
2.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 13
    โฆษณา