แล้วให้เรียนอะไรครับ แค่สิ่งที่อยากให้เรียนตามที่กำหนด หรือเรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริง
  • 1
โฆษณา