16 ก.พ. 2023 เวลา 14:40 • ความคิดเห็น
แล้วให้เรียนอะไรครับ แค่สิ่งที่อยากให้เรียนตามที่กำหนด หรือเรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริง
โฆษณา