16 ก.พ. 2023 เวลา 19:58 • ข่าวรอบโลก

ประเทศที่ประชากรมีอัตราเงินออมสูงมากที่สุดในโลก Gross National Savings

ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland, IRL) 61.2% ประชากรทั้งประเทศ 5 ล้านคน
ประเทศกาตาร์ (Qatar, QAT) 57.0% ประชากรทั้งประเทศ 2.68 ล้านคน
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore, SGP) 54.6% ประชากรทั้งประเทศ 5.4 ล้านคน
ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg, LUX) 54.4% ประชากรทั้งประเทศ หกแสนสี่หมื่นคน
ประเทศบูรไน (Brunei. BRN) 50.5% ประชากรทั้งประเทศ สี่แสนสี่หมื่นคน
ประเทศหัวตาราง ทั้งห้าประเทศข้างต้นจะสังเกตุเห็นว่า มีจำนวนประชากรน้อย จึงทำให้ค่าเฉลี่ย ไปในทางค่อนข้างสูง สำหรับประเทศไทยมีอัตราเงินออมต่อค่า GDP อยู่ที่ 29.4% อยู่ในอันดับ 40 ของโลก ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศเดนมาร์ก (29.7%) ประเทศนอร์เวย์ (29.7%) และประเทศฮังการี (29.8%)
โฆษณา