สิ่งที่ทำให้มีความสุขคือสิ่งที่ชอบ
และสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุขคือสิ่งที่ไม่ชอบ
47 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา