18 ก.พ. 2023 เวลา 09:40 • การตลาด
ทำไมเราต้องเรียนสูงๆ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ต้นกำเนิดการศึกษาแบบวิชาการมาจากรัชกาลที่ 5
เพื่อจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้
มีความสามารถ ในการใช้ชีวิตในสังคม
แต่ในปัจจุบันสังคมที่มีวัฏจักร ทรัพยากรสมบูรณ์
สิ่งแรกที่คนค้นหาก่อนคือค้นหาตัวเอง เมื่อค้นหาตัวเองเจอแล้ว นำความถนัดนั้นมาสัมพันธ์กับอาชีพ
และศึกษาว่าอาชีพนั้นต้องเรียนสายไหน
จึงจะเรียนรู้ศึกษาได้ตรงสายที่ถนัด
เมื่อได้อาชีพที่ต้องการแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพงานที่ทำ และเพื่อความมั่นคงของฐานเงินเดือนที่ได้รับ
สำหรับผมว่า ทำงานต่างประเทศดีกว่า เพราะค่าเงินต่างประเทศมันสูงกว่า
โฆษณา