เราเบื่อ ตัวเอง ครับ
ถ้าคุณ จัดการความรู้สึกตัวเองได้ดี
คุณสามารถอยู่คนเดียวได้ดี เพราะฉะนั้นคุณสามารถสนุก และ มีกิจกรรมทำได้ ตลอดเวลา แม้แฟนไม่ว่าง
การมีแฟน คือ ส่วนเพิ่มเติมในชีวิต
ที่เราไม่ไดั คาดหวังอะไร เพราะเราอยู่ได้
แค่มี แฟน เป็นส่วนเพิ่มใน ทุก ๆ กิจกรรมที่เรา และ เขามี
เมื่อเรา เอาชีวิตไปแขวนไว้ กับแฟน
เอา ทุกอย่างไปไว้ที่เขา
เราจึง เบื่อ เพราะตัวเราเอง ไม่เหลืออะไรให้ทำอีก ต้องรอแฟน
ความเบื่อ คือเรื่อง ปกติในความสัมพันธ์ ที่ไม่มีใครชอบ แต่หนีไม่ได้
แต่เชื่อ เถอะ ถ้าคุณเข้าใจความเบื่อ มันคือความสงบสุข อย่างหนึ่ง
ไม่ทำอะไร ก็สุขแล้ว
บางคน สามารถจัดการได้ดี
บางคน มากจน ทิ้งคนรักไว้ข้างหลัง
บางคน น้อยจน เป็นภาระ
มากไปน้อยไป ของแต่ละคน แต่ละสถานการณ์ แต่ละช่วงเวลา ไม่เท่ากัน
ความรู้สึก เกิดที่เราคิด ไม่ใช่ที่เขาทำ
เพราะแต่ละคน ตีความต่างกัน แสดงออกต่างกัน ให้ค่าต่างกัน แม้เป็นเหตุการณ์เดียวกัน
  • 2
โฆษณา