1.ได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ
2. ได้สะสมประสบการณ์เพิ่มเติมจากการอ่าน
3. ไม่เหงารู้สึกมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลา
4. ได้เจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆและได้เรียนรู้จากมุมมองของคนเหล่านั้น
5. ได้เรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น
1
  • 3
โฆษณา