เท่าที่ฟังมา
ขี้บ่น
ขี้เมา
ขี้โม้
เหม็นเขียว
พูดจาไม่ดี
อะไรที่เราไม่ชอบก็ทำ
ใจร้อน
ประชด
บ้าน รก
ชอบใช้
ไม่รู้จักประหยัด
ขี้เหนียว
การแต่งตัว และ อื่นๆ
  • 1
โฆษณา