19 ก.พ. 2023 เวลา 23:38 • ความคิดเห็น
อนุโมทนากับการใส่บาตรของคุณด้วยคนนะคะ ไหนๆก็สนใจทางนี้ ขออนุญาตให้ข้อคิดดังนี้
พวกเราผู้เป็นฆารวาส ไม่ได้โกนหัวบวชเอง เราก็ทำนุบำรุงศาสนาในทางอื่น เช่น ใส่บาตร ลานวัด ขัดห้องน้ำห้องส้วมวัด ฯลฯ อะไรก็ได้ที่เป็นการสนับสนุนกิจการของสงฆ์ คิดแค่นี้พอ!!
กฎระเบียบหรือศีลของสงฆ์ ให้สงฆ์ท่านไปถือไปปฏิบัติเอง
การทำบุญทำทาน ใส่บาตรวันละองค์ หรือจะเล่นใหญ่ขั้นสร้างวัดสร้างโบสถ์ เมื่อกระทำไปด้วยใจบริสุทธิ์คือดีทั้งนั้นค่ะ เป็นการฝึกให้ใจคลายจากความยึด เริ่มจากเรื่องเล็กๆจากทรัพย์นอกกาย ค่อยๆขยับไปเรื่องที่ใหญ่ขึ้น รู้สึกเบาคือรู้สึกถึงบุญทันตาเห็น ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะ
1
โฆษณา