20 ก.พ. 2023 เวลา 15:39 • ธุรกิจ

BTS เข้าซื้อหุ้น เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เพิ่มอีก 8 ล้านหุ้น มูลค่า 128 ล้านบาท

ล่าสุด บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX จำนวนประมาณ 8 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.459% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
โดย BTS เข้าซื้อในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 16 บาท ทำให้การเข้าซื้อครั้งนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 128 ล้านบาท ส่งผลให้ตอนนี้ BTS ถือหุ้น KEX อยู่ 88.10 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.0557%
แล้วผลประกอบการที่ผ่านมาของเคอรี่ เป็นอย่างไร
ปี 2563
รายได้ 19,010 ล้านบาท
กำไร 1,405 ล้านบาท
ปี 2564
รายได้ 18,972 ล้านบาท
กำไร 47 ล้านบาท
ปี 2565 9 เดือนแรก
รายได้ 13,057 ล้านบาท
ขาดทุน 1,898 ล้านบาท
จะเห็นได้ว่าทั้งรายได้และกำไรของเคอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนปีล่าสุดประสบผลขาดทุน
สะท้อนไปยังมูลค่าบริษัท ที่ ณ วันนี้ KEX ปรับตัวลดลงมาจากจุดสูงสุด เมื่อช่วงต้นปีที่แล้ว มากถึง 73% ซึ่งการที่ BTS ได้เข้าซื้อหุ้น KEX ในช่วงบริษัทเริ่มอยู่ในช่วงขาลงด้วยมูลค่าระดับนี้ ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อย..
โฆษณา