20 ก.พ. 2023 เวลา 18:26 • การศึกษา
ค่าแรง คือ ต้นทุน
เขาทำแล้ว จะไหวไหม
คนจะลงทุน ทำอะไร
ต้องคำนวณ ค่าใช้จ่าย
และคาดว่าจะกำไรเท่าไหร่
ถ้าต้นทุนเพิ่ม ราคาสินค้า
ต้องเพิ่มตาม เพราะเขา
กำหนดกำไรไว้แล้ว
ไม่คุ้มแล้วจะลงทุนทำไม
ถ้าเพิ่มค่าแรง สินค้าจะแพงทั้งประเทศ
คนที่ไม่ได้ ขึ้นค่าแรงมีจำนวน
มากกว่าเท่าไหร่
ขึ้นค่าแรงทีไร คนรวยคือ
ผู้ประกอบการรายใหญ่
คนที่ทุนสูง
ไปดูกำไรของผู้ประกอบการ
หลังจากขึ้นค่าแรงได้
ส่วนคนและผู้ประกอบการ
ที่กู้มา หรือรายย่อย หายไปกี่ราย
ผลสุดท้าย คนรวยรวยขึ้น
คนจน จนขึ้น
เมื่อไหร่จะเลิกใช้วิธีการนี้
ส่วนแรงงานก็มีโอกาส
ตกงานมากขึ้น
คนจำนวนน้อยมีเงินเพิ่ม
คนจำนวนมากอาจตกงาน
คนที่อยากได้เงินมากขึ้น
เขาไม่รู้ว่าขึ้นทีไรพังทุกที
คุณต้องให้ความรู้เขา
วิธี จัดการ เรื่องเงิน
การควบคุมค่าใช้จ่าย
การมีงานเพิ่ม การทำโอที
การให้โบนัส ถ้าบริษัทได้กำไร
ไปอ่าน
ค่าแรงขึ้น ข่าวดีหรือข่าวร้าย
ของใครบ้าง
ที่จริง คุณน่าจะอ่านมาแล้ว
การจะใช้วิธีนี้ ต้องใช้เมื่อพร้อม
คนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
การเงินมากกว่านี้
คนจะรวย ต้องช่วยให้มีงานทำ
ไม่ใช่ตกงาน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ใช่ทำให้สินค้าแพงขึ้น
ช่วยเรื่องเรียนฟรีทั่วประเทศ
ช่วยเรื่องรักษาฟรี ทั่วประเทศ
ก็จะดี
สมัยก่อน มีคลองผ่านหน้าบ้าน
มีผัก มีผลไม้ มีอาหาร
คนไม่เคยอดตาย
จ่ายแค่ ค่าไฟฟ้า น้ำดื่มก็ใช้น้ำฝน
น้ำฝนตอนนี้ก็ต้องผ่านการกรองและต้มก่อน
ไม่ต้องซื้อทุกอย่างเหมือนสมัยนี้
อย่าลืมว่าคนจน คนแก่ เด็ก
คนป่วย คนพิการ คนตกงาน
ถ้าสินค้าขึ้น เขาจะลำบากแค่ไหน
ถ้าจะทำสวนผัก ผลไม้ไปเก็บกิน ฟรี เก็บไปขาย ฟรี ทั่วประเทศ
เอาที่ใกล้วัด ใกล้โรงเรียน
เขาจะได้อยู่ได้ ลดค่าใช้จ่าย
ให้เขาได้มีเงินจะดีกว่า
ค่อยๆ ทำไปเท่าที่จะทำได้
ส่วนชาวเขา
เขาอยากได้เห็ด
เขาจึงเผาป่า
หาคนไปลงทุนและสอนให้เขา
ช่วยลงทุนให้ฟรีก็ดี
จะได้ไม่มีไฟป่า
เพราะเขามีอาชีพ
แล้วต้องมีการติดตามทุกเดือน
แล้วพูดคุย เรื่องการรักษาป่า
เขาจึงเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ส่วนปัญหาชายหาดโดนกัดเซาะ
คุณต้องปลูกป่าชายเลน ต้นไม้ หรือปักเสา แบบสลับฟันปลา
ทรายจึงเกาะ แผ่นดินจึงเพิ่ม
ถ้าสร้างแนวปะการัง
จะป้องกันการกัดเซาะ
และสร้างทราย
และถ้าปะการังมากพอ
การกัดเซาะจะไม่มา
โฆษณา