เจอมากับตัวเอง​เราทนคบเขามองส่วนดีของเขาแลพพยายาม​แนะนำสิ่งที่ดีไห้เขา​คิดเสมอว่าความดีและคำแนะนำของเรสจะช่วยกล่อมใจเขาไห้เขาเปืนคนดีและไม่โกหกหลวกลวงและเอาชื่อเราไปทำในสิ่งที่แย่ๆ​สุดท้ายก์ไร้ค่า​ สันดานคน​นะ​ยากมาก​ที่จะเปลี่ยน​ ซ้ำยังใช่ชื่อเราไปหลอกคนนั้นคนนี้เอาชื่อเราไปอ้างว่าเราไห้ทำ​ไห้ยืม​ไห้ช่วย​ ไร้ประโยคจริงๆ
1 ถูกใจ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา